Male og tegnekurs for barn og unge høst vinter og vår

Malekurs for barn 7-10 år, 11-14 år  og ungdomsgruppe fra 15 år og oppover.

Vi har også malekurs for voksne en dag i uken. Tegnekurs for barn og unge holder vi hver vår etter påske.

Stor sommerutstilling hver sommer.

Barnehagebarn maler engler på Barnas Malekunstsenter

 

"Alle barn er kunstnere" Pablo Picasso

© Copyright BARNASMALEKUNSTSENTER